User Profile

Profile Image

ctmltw7 ctmltw7

Bio Statement Cách tạo mục lục trong Word 2007/2010
  

 

Microsoft Word 2007, 2010 cung cấp cho chúng tôi tùy chọn để tạo bảng nội dung tự động cho tài liệu hoặc sách của chúng tôi. Ở đây bạn có thể xem cách tạo mục lục trong Word 2007/2010.

Tạo mục lục trong Word 2007/2010
Bước 1:

Chuẩn bị cho bạn tài liệu trong Microsoft Word. Tôi đã tạo một tài liệu nhỏ làm ví dụ, bạn có thể sử dụng tệp từ của riêng bạn.

Bước 2

Nhấp vào mũi tên Kiểu để hiển thị cửa sổ Kiểu, xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

Bước 3

Bây giờ bắt đầu áp dụng kiểu cho tiêu đề và tiêu đề phụ theo cấp độ của nó

Tiêu đề 1> Tiêu đề chương

Tiêu đề 2> Tiêu đề nội dung, v.v. Để biết thêm chi tiết, hãy xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

Bước 4

Bây giờ chèn mục lục , bấm vào tab Tài liệu tham khảo và sau đó là Mục lục , bấm chuột phải vào tùy chọn Tự động định sẵn nội dung và sau đó chọn tùy chọn thích hợp như Chèn tại đầu tài liệu .

Xem sau khi chèn mục lục .

>Xem thêm: https://twitter.com/thuthuatword/status/1026469322141487104

Bước 5

Nếu bạn đã có số trang trong đầu trang hoặc chân trang của tài liệu thì hãy bỏ qua bước này. 
Để chèn số trang trong tài liệu Word, hãy nhấp vào tab Chèn rồi chọn Số trang và chọn một giá trị đặt trước của trang.

Cập nhật mục lục

Nếu bạn đã thực hiện một số thay đổi trong tài liệu Word của bạn sau khi chèn Mục lục thì bạn cần cập nhật Bảng này. 
Để cập nhậtc  Mụg và sau đó nhấp vào tùy chọn Cập nhật bảnlục, hãy nhấp vào bên trong bảng.

Cảm thấy tự do để yêu cầu bất kỳ câu hỏi, để lại câu hỏi của bạn dưới đây trong phần ý kiến hoặc bạn có thể để lại cảm ơn lưu ý.

>Bài liên quan: https://drquinton.ca/UserProfile/tabid/57/UserId/15108/Default.aspx