User Profile

hello joey 05 05

Bio Statement 9 tháng đầu năm Hùng Vương báo lỗ 63 tỷ đồng, cách xa kỳ vọng đại hội cổ đông năm 2018 giao phó.
Hùng Vương báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 ảm đảm với kết quả lỗ nặng, thua xa những gì kỳ vọng tại đại hội cổ đông năm 2018

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2018 của công ty cổ phần Hùng Vương vừa mới công bố mới đây, công ty có niên độ kế toán là 1/10/2017-30/6/2018. Theo đó, kỳ này công ty đạt kết quả doanh thu thuần có mức giảm sút rất "mãnh liệt" - giảm tới 59% so với cùng kỳ năm ngoái - tương ứng kết quả đạt 1.452 tỷ đồng. Biến động giảm cùng với doanh thu, kỳ này công ty cũng ghi nhận chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh 1.391 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 3.170 tỷ đồng.

Với biến động trên, theo báo cáo tài chính quý III thể hiện mặc dù kỳ này giá vốn đã có mức giảm tích cực nhưng vẫn không thấm vào đâu so với mức lao dốc của chỉ tiêu doanh thu. Kết quả, công ty ghi nhận lãi gộp giảm tới 77% - chỉ vỏn vẹn còn 61 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2018, công ty có hoạt động tài chính tăng trưởng khá tốt, cụ thể kết thúc quý III công ty gi nhận chỉ tiêu doanh thu tài chính đạt mốc 134 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận chỉ tiêu này đạt 28 tỷ đồng, được biết phần lớn nguồn thu này là lãi thanh lý khoản đầu tư tại công ty cô phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng.

Về chỉ tiêu chi phí tài chính, công ty cũng ghi nhận kỳ này phát sinh theo hướng giảm tích cực - giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái - tương ứng ghi nhận ở mức 67 tỷ đồng. Với những biến động lớn ở chỉ tiêu doanh thu và chi phí được nêu ở trên, Hùng Vương ghi nhận đạt kết quả lãi sau thuế giảm mạnh tới 71% so với quý III ghi nhận năm ngoái - tương ứng đạt 14 tỷ đồng.

đại họi cổ đông năm 2018

Tổng kết kết quả kinh doanh quý III/2018 của Hùng Vương 3 tháng đầu niên độ kế toán công ty ghi nhận kết qủa doanh thu thuần giảm 47,5% - tương ứng đạt 6.444 tỷ đồng, Kỳ này công ty tiếp tục ghi nhận lỗ ròng với "cấp độ mạnh hơn" - đạt số âm 366 tỷ đồng, 9 tháng niên độ kế toán liền trước đạt mức lỗ 97 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện nay, Hùng Vương ghi nhận giảm mạnh về chỉ tiêu tổng tài sản - giảm tới 40% - tương ứng ghi nhận đạt 8.270 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu đến từ, khoản giảm lớn của chỉ tiêu phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 37% so với hồi đầu năm - ghi nhận đạt 3.534 tỷ đồng, . Hàng tồn kho đạt 1.770 tỷ đồng so vói hồi đầu năm đạt 3.747 tỷ đồng thì kỳ này công ty nhận chỉ tiêu này giảm gần 1 nửa.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính Hùng Vương quý III về chỉ tiêu Nợ phải trả kỳ này công ty cũng ghi nhận giảm gần 43% - đạt 6.503 tỷ đồng,. Đặc biệt, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh tới 53% - tương ứng chỉ đạt 3.351 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm khá mạnh

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 Hùng Vương mới tổ chức gần đây, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội với các nội dung đáng chú ý, đặc biệt năm nay công ty sẽ tập trung tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tiến hành thoái vốn các công ty con hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và đang tiến hành với các đối tác để tiến hành đàm phán giảm gánh nặng tài chính.

Cũng là nội dung đáng chú ý tại đại hội cổ đông năm 2018 vừa qua, công ty cũng cho biết đang hỏa thuận với ngân hàng để tiến hành hoàn thiện các dự án còn đang triển khai dở dang và thỏa thận phía ngân hàng tiếp tục tài trợ nguồn vốn trung và dài hạn hoặc có chính sách ưu đãi lãi suất đối với các khoản nợ của Hùng Vương hiện nay.