User Profile

atkvina006 atkvina006

Bio Statement

Thị trường chứng khoán là một trong những lĩnh vực đa dạng và phong phú có nhiều diễn biến phức tạp. về hình thức thì đây chỉ là nơi để diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đây có thể thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.

Thị trường chứng khoán hình thành từ đâu.

Với sự phát triển nhanh của nền kinh tế , nhu cầu về vốn kinh doanh tăng lên và trở nên đa dạng và phong phú, người cần vốn cho mục đích kinh doanh hoặc đầu tư. Và người có vốn nhàn rỗi muốn đầu tư để sinh lời. Ban đầu họ gặp nhau trên cơ sở quen biết và mối quan hệ sau đó thì việc nhu cầu vốn không ngừng tăng lên thì hình thức vay hoặc cho vay trực tiếp hoặc thông qua quen biết không còn đáp ứng được nhu cầu nữa. Chính vì vậy mà phải cần có một thị trường chung giúp cho cung và cầu gặp nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu về tài chính, từ đó nhiều khoản vốn nhàn rỗi được huy động vào đầu tư, tiêu dùng, nhằm mục đích tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế.

Ban đầu nhu cầu về vốn cũng như tiết kiệm của dân chưa cao và nhu cầu về vốn chủ yếu là ngắn hạn. sau dần nhu cầu về vốn cao hơn chính vì vậy mà thị trường chứng khoán ra đời nhằm giải quyết nhu cầu về vốn của doanh nghiệp, cũng như nhu cầu đầu tư dài hạn, hoặc ngắn hạn của những người có vốn nhàn rỗi. Ngoài việc huy động vốn qua ngân hàng thông qua hình thức tài chính gián tiếp thì chính ohur và doanh nghiệp còn huy động vốn vằng hình thức phát hành chứng khoán. Như vậy thị trường chứng khoán thực chất là một thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua và bán, trao đổi chứng khoán các loại.

Khái niệm về thị trường chứng khoán:

-          Đây là một yếu tố quan trọng của thị trường vốn nhằm giuos nhà đầu tư huy động nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội, tập chung thành một nguồn vốn lớn nhằm hỗ trợ daonh nghiệp cần vốn kính doanh, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính phủ trong hoạt động sản cuất hoặc đầu tư các dự dán.

-          Hàng hóa trong giao dịch chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính có thời hạn trên 1 năm.

-          Trong thị trường tài chính có hai thị trường lớn là thị trường dài hạn và ngắn hạn.

+ Thị trường dài hạn là thị trường vốn.

+ Thị trường ngắn hạn là thị trường tiền tệ.

Đặc điểm chủ yếu của thị trường chứng khoán.

1.       Đặc trung với hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người cung cấp vốn đều phải trực tiếp tham gia vào thị trường, mối quan hệ giữa họ không thông qua trung gian tài chính.

2.       Đây là một thị trường có sự cạnh tranh hoàn hảo, giúp cho mọi người có thể tham gia một cách tự do vào thị trường. Ở thị trường chứng khoán không có sự áp đặt giá cả. giá được hình thành dựa trên quan hệ cung và cầu.

3.       Đây là một thị trường liên tục, sau khi các mã chứng khoán được phát hành trên thị trường thứ cấp thì nó được mua đi bán lại nhiều lần. Thị trường chỉ đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển chứng khoán thành tiền mặt bất kỳ lúc nào mà họ mong muốn.

Chức năng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.       Cung cấp môi trường đầu tư cho mọi người.

2.       Đánh giá giá trị của dianh nghiệp và tình hình phát triển của nền kinh tế.

3.       Giúp huy động vốn đầu tư cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

4.       Cung cấp khả năng thanh toán cho các mã chứng khoán.

5.       Cung cấp môi trường phát triển dành cho chính phủ để thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.

Cơ cấu của thị trường chứng khoán dựa vào 4 căn cứ:

1.       Căn cứ vào phương thức giao dịch

-          Thị trường giao dịch ngay: đây là thị trường mua bán và dao dịch mang tính thời điểm theo ngày; thanh toán và trao đổi sẽ được diễn ra trong vài ngày.

-          Thị trường tương lai: đây là một thị trường lớn mua bán giao dịch chứng khoán theo hợp đồng với mức giá cả được thảo thuận ngay trong ngày giao dịch, việc thanh toán được diễn ra theo kỳ hạn ở tương lai.

2.       Căn cứ tính chất giao dịch chứng khoán.

Có 3 thị trường chính trong giao dịch CK đó là Thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh.

3.       Căn cứ vào lưu chuyển vốn

-          Thị trường sơ cấp: đây là thị trường tạo ra nhằm mục đích thu hút nguồn tiền nhàn dỗi để đầu tư.

-          Thị trường thứ cấp: có khả năng chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt dễ dàng thuận tiện và nhanh chóng. Tiền sau guao dịch không thuộc về nhà phát hành mà thuộc về nhà đầu tư chứng khoán.

Hai thị trường trên có mối quan hệ nội tại, thị trường sơ cấp sẽ là cơ sở và tiền đề, thị trường thứ cấp là động lực, nếu như không có thị trường sơ cấp thì không có chứng khoán để lưu thông trên thị trường thứ cấp và ngược lại, nếu không có thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp khó mà có thể hoạt động thuận lợi. Việc phân biệt 2 thị trường này chỉ mang tính chất tương đối.
Xem Thêm: tin tức về thị trường chứng khoán