User Profile

trungtam giasu

Bio Statement 4 Lời Khuyên Cho Việc Chuẩn Bị Cho Con Bạn Học Trung Học

Trường trung học là một sự chuyển tiếp lớn cho học sinh; họ sẽ phải độc lập hơn và sẽ phải chịu trách nhiệm về công việc học tập của riêng mình. Họ cũng sẽ chịu áp lực xã hội nhiều hơn và sẽ phải điều chỉnh cho những người bạn và hoạt động mới. Nếu con bạn đấu tranh với sự thay đổi, không hoạt động tốt về mặt học thuật hoặc không phải là người học độc lập, bạn có thể thực hiện các bước để chuẩn bị cho việc chuyển tiếp lên trung học cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà là việc cần tìm

Sự tham gia giúp thúc đẩy sự nhiệt tình

Việc cho phép con bạn tham gia vào quá trình này sẽ giúp trẻ cam kết với trường mới của chúng. Bao gồm chúng khi chọn trường phù hợp với chúng. Điều tra các lựa chọn của bạn với nhau và liệt kê những ưu và nhược điểm của từng lựa chọn. Sắp xếp các trường học với sự lựa chọn nghề nghiệp tức là chọn trường có điểm mạnh trong các lĩnh vực mà con bạn có thể muốn theo đuổi như một nghề nghiệp.
https://i.imgur.com/rtkLMhx.jpg
Chuyển đến ngày định hướng của các trường trong danh sách ngắn của bạn và xem trực tuyến để các bài đánh giá của các phụ huynh và học sinh khác xem xét. Sau đó đưa ra quyết định cuối cùng với nhau; bao gồm cả trẻ em của bạn trong này sẽ giúp họ cam kết đến trường mới của họ.

Điền vào các khối xây dựng bị thiếu

Trường trung học có nhiều thách thức về mặt học thuật, vì vậy nếu con bạn thiếu một số khối xây dựng cơ bản trong cơ sở tri thức của chúng, chúng sẽ tụt lại phía sau vì giáo viên không có thời gian để học những điều đã học ở các lớp trước trung tâm gia sư uy tín tại tphcm

Bắt đầu với một gia sư tư nhân tại nhà một vài tháng trước khi bắt đầu đi học. Việc dạy kèm một ngày-một sẽ giúp cho các gia sư có cơ hội tìm ra những khoảng trống và lấp đầy chúng để con của bạn có điểm nhảy hoàn hảo và cơ hội tốt nhất để thành công.

Instill Independent Learning Skills

Ở trường trung học, giáo viên ít có khả năng nanny sinh viên của họ. Điều đó có nghĩa là mỗi học sinh có trách nhiệm tổ chức mọi thứ họ cần để mang đến trường và mang về nhà để hoàn thành bài tập. Học sinh phải là người học độc lập và cho điều này, họ cần phải có kỹ năng điều hành.

Kỹ năng điều hành là khả năng tổ chức thời gian, để đảm bảo rằng họ có mọi thứ họ cần cho trường học và hoàn thành bài tập về nhà và bài tập, để ưu tiên các nhiệm vụ, kỹ năng học tập và kỷ luật tự giác.

Đảm bảo rằng dịch vụ dạy kèm tại nhà của bạn cung cấp một chương trình kỹ năng điều hành. Điều này có nghĩa là người dạy kèm không chỉ giúp con bạn lấp đầy những khối xây dựng thiếu hiểu biết mà còn dạy các kỹ năng điều hành mà con bạn cần để thành công ở trường trung học, đại học và trong cuộc sống.

Kỹ năng đọc hiểu

Hàng năm ở trường trung học (và sau đó vào đại học) khối lượng đọc mà con bạn phải làm sẽ tăng theo cấp số nhân. Nếu con của bạn đấu tranh với kỹ năng đọc hoặc ngôn ngữ, khả năng của họ để có được thông qua các tài liệu khóa học và sau đó giao tiếp suy nghĩ của họ một cách hiệu quả trong bài tập và bài kiểm tra sẽ bị tổn hại gia sư tại nhà

Điều đó có nghĩa là mặc dù họ có tất cả các câu trả lời, thành tích học tập của họ sẽ không phản ánh khả năng của họ chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ của họ không cho phép họ giao tiếp hiệu quả. Làm việc về các kỹ năng ngôn ngữ bằng cách cho con em quý vị đọc càng nhiều càng tốt trong các tháng dẫn đến trường trung học. Đọc sách họ thích sẽ giúp cải thiện vốn từ vựng, cấu trúc câu, hiểu và đọc tốc độ.